Talat Paşa Hayatı

Talat Paşa

talat pasa Talat Paşa HayatıOsmanlı Sadrazamlarından, İttihat ve Terakki Fırkası liderlerindendir.Edirne’de doğdu.Müstantik Ahmet Vasıf Beyin oğludur.Rüştiyeyi bitirdikten sonra Alliance Française okulunda okudu.Aynı okulda bir süre Türkçe öğretmenliği yaptı.Sonra Selanik’teki Mekteb i Hukuka girdi, fakat bitirmeden ayrıldı.Öğrenciliğinde politikaya ilgi duydu.Devrin padişahı II. Abdülhamit’e karşı girişilen siyasi akımın etkisinde kaldı.Öğrenimini yarıda bıraktıktan sonra PTT idaresinde memur oldu.1894 yılında idareye karşı taşıdığı fikirlerinden ve gizli İttihad ve Terakki Fırkasıyla ilgisi sebebiyle görevinden uzaklaştırıldı ve üç yıl hapse mahkum edildi.İki yıl yattıktan sonra 1896 ‘ da affedildi.1898 yılında tekrar PTT idaresine girerek Selanik ve Edirne dolaylarındaki gezici posta müdürlüğünde katip oldu, bir süre sonra da başkatipliğe yükseldi.Bu görevinin yanı sıra ordudaki ihtilalci subaylarla ilişki kuran Talat Bey, gizli İttihad ve Terakki Cemiyetini kuranlar arasında önde yer aldı.Bu yüzden 1908 yılında tekrar görevinden uzaklaştırıldı.

24 Temmuz 1908 tarihinde II.Meşrutiyet’in ilan edilmesi üzerine Edirne Milletvekilliğine seçilen Talat Bey aynı yıl toplanan Osmanlı Meclisine başkan vekilliğine seçildi.13 Nisan 1909 yılında patlayan 31 Mart olayının bastırılmasından ve II.Abdülhamid’in tahttan indirilmesinden sonra Dahiliye Nazırlığı görevine getirildi.Daha sonra Harbiye nazırı Enver Paşa ile birlikte iktidarda bulunan İttihad ve Terakki Partisinin en sözü geçen iki liderinden biri olmasından ötürü Osmanlı İmparatorluğunun kaderi üzerinde önemli ölçüde rol oynayan Talat Bey, Almanya ile yapılan anlaşmaları imzalayan ve Osmanlı İmparatorluğunun Almanya’nın yanında savaşa girmesine karar veren devlet yöneticilerinden biri oldu.

1916 yılında Paşalık rütbesiyle sadrazam olan Talat Paşa, yine Enver Paşa ile birlikte, savaşın kazanılması için büyük çabalar harcadıysa da, imparatorluğu yenilgiden kurtaramadı ve yenilgiden sonra kabinesinin iktidardan çekilmesi üzerine iç ve dış düşmanlarının eline geçmemek için 3 Kasım 1918 ‘ de Enver Paşa ve Cemal Paşalarla yurt dışına kaçtı.15 Mart 1921’de, gizli bir komiteye mensup Taylıryan adlı bir ermeni tarafından Berlin’de öldürüldü.Kemikleri 1943’te İstanbul’a getirtilerek Hürriyet-i Ebediye tepesine gömüldü.Mevki ve menfaat hırsının bulunmaması samimiyeti ile çevresinde seçkin bir insandı.

Yazar Hakkında Hepsine Bak

ugurkuyumcu

Bir Cevap Yazın

Eposta adresiniz yayınlanmayacaktır. *