Fatura Nedir?

Fatura Nedir?

Fatura satılan mal ya da yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı tutarı göstermek üzere malı satan veya işi yapan tacir tarafından müşteriye verilen ticari vesikadır. Bir fatura üzerinde bulunması gereken bilgiler şöyledir;

Seri ve sıra numarası

Faturanın tarihi

İş adresi

Faturayı düzenleyenin adı ve varsa ticaret unvanı

Bağlı olduğu vergi dairesi ve hesap numarası

Müşterinin bağlı olduğu vergi dairesi ve hesap numarası ile kanuni adresi

Müşterinin adı ve varsa ticaret unvanı

İşin ve malın cinsi

Malın fiyatı, tutarı

Malın teslim tarihi ve irsaliye numarası

Maliye Bakanlığın belirlediği ölçülerde maliye bakanlığı mührü.

Fatura normal durumlarda işi yapan kişinin işi teslim etmesinden hemen sonra düzenlenmesi gerekmektedir. Fakat sevk irsaliyesinin kullanılması durumunda bu süre biraz daha uzayacak ve 7 günlük süre eklenecektir. Malın tesliminden önce fatura kesilmesi görülse de bunun resmi bir geçerliliği olmayacaktır. Düzenlenen faturanın hüküm ifade edebilmesi için adına düzenlenene tebliğ edilmesi gerekmektedir. Elden tebliğ yapılacağı gibi posta yoluyla da yapılmaktadır. Bir faturanın geçerli olabilmesi için alt nüshasının faturayı alan tarafından imzalanması gerekmektedir. Bu sayede faturayı alanın faturadan haberdar olduğu ve itiraz süresinin başladığının ispatı olacaktır. Alıcı faturaya itiraz etmek isterse bunu yazılı olarak yapmak zorundadır. Bir fatura alıcı ve satıcı arasında alacağın doğduğunu ifade eder. Fakat bu alacağın varlığının kabul edilebilmesi için faturanın karşı tarafın tebliğ almasından itibaren 8 gün içinde hiçbir itiraza uğramamış olması gerekir. Alıcı tarafından faturanın itiraz edilmeksizin kabulü ve sekiz günlük kanuni süresi içerisinde itiraza uğramamış fatura kabul edilmiş sayılır. Ancak sekiz günlük sürenin geçerli olabilmesi için fatura üzerinde şu ibarenin yer alması gereklidir “İş bu fatura muhteviyatına 8 gün içerisinde itiraz edilmediği takdirde kabul edilmiş sayılır” böyle bir ibarenin yer alması faturaya itiraz hakkının tanınması ve bir farklılık olduğu takdirde düzeltilmesi gerektiğini belirtmek amacıyla konulmuştur.

Yazar Hakkında Hepsine Bak

melekerdem

Bir Cevap Yazın

Eposta adresiniz yayınlanmayacaktır. *