Arşiv -Nisan 2017

Antik Yunan Astroloji

Antik Yunan Astroloji

Etiketler:Antik Yunan Astroloji, Antik Yunan Astrolojisi, Yunan Astrolojisi, Astroloji Yunan, Yunan, Astroloji

Astroloji, göksel devinimlerin, mevsim döngülerinin ya da bir başka deyiş ile kozmik
bağlantıların kişilerin ve kişiler üzerindeki olaylarını ve sonuçlarını
inceler. Bunlar için matematiksel verileri kullanır. Yorum, öngörü, tahmin, ne derseniz
deyin, bir konu hakkında konuşmak için astronomik döngüleri takip eder. Göksel ve
mevsimsel değişkenlerin insan ve olaylar üzerindeki yansımalarını izleyerek, hayat kalitesini
yükseltmeye çalışır.

Astroloji yunan Antik Yunan Astrolojiİnsanın yaşam yolculuğundaki büyük sınavlarının yardımcısı olarak
görev yapacak özelliklere sahiptir. Antik Mezopotamya’da sadece toplum, devlet yapısı ve tarım konularında kullanılan
Astrolojiyi, insanın kaderi kavramı ile birleştirerek, kişileri de incelemeye başlayan ve
böylece günümüzdeki Astrolojinin temellerini atan Antik Yunan Astrolojisinin öncülerinden birisi Hermes adında birisidir. Hermesin kanunuyla vücut bulan Astroloji, basitçe gök cisimlerinin hareketlerinin insanlar ve olaylar üzerinde yarattığı etkileri inceleyen bilim olarak da tanımlanabilir. Astroloji, genelde hem yakın, hem de uzak gelecek üzerine yorumlarda bulunmasına rağmen,
geçmişe yönelik analizlerin de yoğun bir takipçisidir. Bu yöntem ile geliştirilmeye açıktır.
Yöntemleri ile geçmişin geleceğe ışık tutmasını sağlar ve gelecekte tekrar edecek döngülere
hazırlıklı olmak için geçmişteki tüm gezegen döngülerinin dünya üzerinde gerçekleşen
olaylar ile ilişkisini dikkatle araştırır. Bugün Astroloji’nin öngörüde bulunmak için kullandığı
geniş yorum esası, 3 – 5 yıl gibi kısa bir sürede elde edilen gözlem sonuçlarından
oluşmamıştır. Bu yorumların kapsamı, insanın çok eski çağlardan beri yapmakta olduğu
gökyüzü gözlemleri ile zaman içinde yavaşça ve özenle büyütülmüştür. Neredeyse hepsi
tecrübe ürünüdür.

Bebek Zekası Geliştirme

Bebek Zekası Geliştirme

Etiketler:Bebek Zekası Geliştirme, Bebek Zekası, Bebek Zekasını Geliştirme, Zeka Geliştirme, Bebek Zekası Gelişmesi

Araştırmalara göre, çocuğun zekasını en fazla geliştiren etkinlik onunla etkileşim durumunda olmaktır. Bebeğinizle ne kadar çok konuşursanız bebeğinizin de sözcük dağarcığı o kadar gelişecektir. Bebeğiniz, onunla konuşurken, dilin yapısındaki örüntüleri daha fazla fazla duyar ve böylelikle lisan gelişimi hızlanır. IQ testi yaparak bebeğin kabiliyet potansiyelinin de ağırlıklı biçimde ölçüldüğü bir test. Bebeğiniz konuşabileceğiniz çok fazla konu vardır aslında. Sizinle iletişim kurmaya çalıştığında da sesli olarak reaksiyon verin ve iletişimi sürdürün.

Bebek zekası Bebek Zekası Geliştirme
Bebeğin IQ’su Nasıl Geliştirilir

Konuştuğunuz sözcük sayısı kadar, sözcüklerin zorluk derecesi ve çeşitliliği de zeka gelişiminde mühimdir. Ne kadar türlü sözcükler kullanırsanız, çocuğun kelime dağarcığı da o kadar genişler. Üç yaşında motor diyebilen çocuk bunu doğuştan genetik üstünlüğü bulunduğu için söylememektedir. Ailelerinden ve çevreden duyduğu için bu tür sözcükleri kullanır ve konuşur. Konuşurken sözü geçen objelere parmağınızla işaret ederseniz, bebek dili daha süratli öğrenir.

Bebekte Zeka Geliştirme Teknikleri

Yeni sözcükler bulmakta güçlük çekerseniz, kitaplara müracaat edebilirsiniz. Bebeğe sevgi ve talep göstermenin IQ’yu artırdığına dair birçok araştırma olmaktadır. Yapılan araştırmalarında, annesinden sevgi gören farelerin daha meraklı, daha sıhhatli, daha atılgan, daha öz kontrollü oldukları ve daha uzun yaşadıkları ortaya çıkmaktadır.Bebeğinizle oynamak ve onlara keşif ve merak duygusunu anlamalarını sağlayacak ortamlar ve oyunlar sunmak da son derece önemlidir.