Arşiv -Temmuz 2015

Hidrofor Nedir?

Hidrofor Nedir?

Hidrofor, suyun bir yapının üst katlarına basınçla çıkmasını sağlayan düzenektir. Şebeke su basıncının yetersiz kaldığı yüksek yapıların su gereksinimlerini sağlamak için, suya üst katlara çıkacak basıncı sağlayan pompa sistemidir.

Hidroforlar binalarda, dairelerde, villalarda, site ve yüksek binalarda şebeke su basıncının yeterli olmadığı durumlarda şebeke suyunun veya depolardan basınçlı su ihtiyacının karşılanması amacıyla kullanılır. Kısaca su basıncının yetersiz kaldığı her yerde kullanılan su basınçlandırma sistemleri diyebiliriz. Çoğunluğu elektrikle çalışan bu sistemler musluklarımızdan akan suyun basıncını arttırır.

Hidrofor çalışma prensibi; hidroforlar belli bir su haznesinden emdikleri suyu yüksek basınç sayesinde uzak noktalara ulaştırırlar.belli bir basınç aralığında çalışırlar.yanlarında bulunan genleşme tankı sayesinde hazırda basınçlı su bekletirler. Hidroforlar üzerinde bulunan elektrik panoları hidroforu koruma ve sıralı çalıştırma açısından kolaylık sağlar.hidroforlara bakım yaptırmak hidroforun ömrü açısından önemlidir.kademeli tip hidroforların susuz çalışmaması gerekir.bunun için su deposuna elektrikli su seviye şalteri takılıp depodaki su seviyesi hidroforun emiş hizasına yakın bir seviyede durdurulur. Marka model ve tip bakımından oldukça fazla modellerde üretilen hidroforlar binalarımızda dairelerimizde villalarımızda site ve gökdelenlerimizde şebeke suyunun yeterli olmadığı durumlarda mevcut depolardan ya da bahçelerimizdeki artezyen kuyularından basınçlı su ihtiyacının karşılanması amacıyla kullanılır.

Hidroforlarda aynı zamanda genleşme tankları kullanılmaktadır.bu tanklarda basınçlı su depolanarak siz çeşmeyi açtığınız zaman ilk başta genleşme tankındaki su şebekeye destek verir burdaki suyunda basıncı düştüğü zaman pompa devreye girer yani suyun az miktarda kullanıldığı zaman pompa hemen devreye girmeyerek pompanın yorulması, deforme olması, enerji sarfiyatından tasarruf edilmiş olunur. Pompa çalışmaya başladığı anda ise şebekenin suyunu tamamladıktan sonra genleşme tankınıza doldurur ve bir sonraki su kullanımına kadar devreden çıkar.

Hidrofor sistemleri az katlı ve çok katlı binalar, villalar, siteler, okullar, apartmanlar, iş merkezleri, oteller ve sosyal tesislerde şebeke suyu veya depolardan basınçlı su ihtiyacının karşılanması amacıyla kullanılmaktadır. Arzu edilen basınçta sürekli ve konforlu su sağlamak için hidrofor hesabı yapılmalı ve pompa tipine uygun olarak hidrofor pompası ve hidrofor basınç tankı seçimi gerçekleştirilmelidir. Ayrıca hidrofor basınç şalteri ayarı ile pompanın devreye girişi kontrol edilerek enerji tasarrufu sağlanmakta ve doğru hidrofor hesabı ile pompanın verimli olarak uzun ömürlü çalışması sağlanmaktadır.

Xml Nedir?

XML Nedir?

Bir kurum temelinde barınmayan XML, World Wide Web Consortium aracılığı ile tasarlanmıştır. Oldukça kolay ve uygulanabilir bir meta çeşidi olan XML aynı zamanda etkin program yapabilmektedir.  Farklı tiplere ev sahipliği yapan bilgileri tek bir yerde depolayan XML, erişebilme özelliği sunmaktadır. Günlük yaşantımızda işleme alınan verilerin yaklaşık olarak yüzde seksenin ele alan XML genişleyebilir ve esnek özelliklere sahiptir.

Bir document’in görünümünü ve yapısını tanımlayan XML aynı zamanda yapılandırılarak uygulamaya alınan belgelerin evrensel formatı niteliğindedir. XML’nin sahip olduğu text tabanı markup diline sahiptir ve data alışverişinde kullanılmaktadır. Bilginin yapısını tanımlamak amacı ile kullanılan XML aynı zamanda web de bilgi alışverişini desteklemektedir. Markup dillerinin tanımını gerçekleştiren XML, yapılandırma ve tanımlama adına da kullanılmaktadır. Olağan verinin kısa zaman zarfı içinde tanımlanarak biçimlenmesini öngören XML hem teknoloji hem de dil olarak bilinmektedir. Markup dillerini yaratmayı öngören XML kısa zaman zarfı içinde verileri tamamlamakta ve standart oluşturmaktadır.

İki program arasında alışverişi kolaylaştıran XML ‘DE kullanılan markup diline örnek olarak HTML ve WML örnek olarak gösterilebilir. HTML koduna sahip olan bir yazıda h1 etiketi işaretlenerek ön plana alınmaktadır. Neticede olağan belgede ki verileri işaretleyen dil tipi markup olarak isimlendirilmektedir.

Vefk Nedir?

VEFK NEDİR?

Vefk’in sözlük anlamı uyumdur. Vefkin sağdan sola, yukarıdan aşağıya veya bir köşeden diğer köşeye olan evlerindeki sayıların toplamı birbirine eşit olduğu için bu adı almıştır. Eğer harflerden ya da kelimelerde oluşmuş bir vefk ise kelimelerin ya da harflerin ebced hesabıyla toplamlarının birbirine eşit olması gerekir. Dini terminolojide ise vefk, tesirli dua anlamına gelmektedir..

Vefk bir dörtgen içinde birbirlerini dik olarak kesen doğruların arasında meydana gelen dörtgenlere, belirli zaman ve şartlarda, belli kurallar ile sayılar, sayıların değerlerinde harfler, kelimeler ya da sayıların, harflerin ve kelimelerin beraber yazılmasıyla meydana getirilen şekildir.

Verfkler her sırasında bulunan kare sayısına ya da özelliklerine göre isimlendirilir. Örneğin bir sırasında 3 kare varsa üçlü, 4 kare varsa dörtlü , 5 kare varsa beşli, şekinde devam eder. 10 kare varsa onlu vefk, bulunduğu gruba göre, toprak, hava, ateş ve su vefki, bağlı bulunduğu gezegene göre, güneş vefki, ay vefki olarak isimlendirilir. Vefklerin bunlardan başka daha bir çok çeşidi de bulunur.

İslami inanca göre yapılan vefklerde kullanılan harfler ve sayılar Arapçadır. Vefkin yapılış kurallarını vardır ve bunları bilmek gerekir.Bu kurallar dışında, burçlar, burçların özellikleri, uğurlu gün ve geceleri, birbirleri ile olan dostluk veya düşmanlıkları, burçların yönetici gezegenleri, gezegenlerin birbirleriyle olan dostluk ve düşmanlıkları, yıldız saatleri, gezegenlerin tütsüleri, günlerin ve gezegenlerin hizmetlilerinin isimleri ve vefkin derecelerinin hizmetlilerinin isimlerini bulma metotlarını da bilmek gerekmektedir.

Vefkin yapımı Üç aşamada gerçekleşir. Birinci aşama,vefki çizmeye başlamadan yapılması gerekenlerken aşamasıdır.  Vefk çizmeye psikolojik olarak hazırlanmalı, istek ve amaç kesin çizgilerle belirlenmelidir. Birçok anlam ifade edebilecek ve sonuçları kolayca anlaşılamayacak isteklerde bulunulmamalıdır. İkinci aşama, vefki çizerken yapılması gerekenlerdir. Vefkin çizgilerini çizdikten sonra içini doldurmaya en küçük sayıdan başlanmalı, vefkte sayıdan başka harfler veya kelimeler varsa Ebced tablosundan değerleri bulunup hesaplanmalı ve sıra mutlaka ona göre belirlenmelidir. Üçüncü aşama, vefki çizdikten sonra yapılması gerekenlerin aşamasıdır. Çizim bittikten sonra derecelerin hizmetlileri bulunmalı, yemin oluşturulmalı ve hizmetliler görevlendirilmelidir.

İstihdam Nedir?

İSTİHDAM NEDİR?

İstihdam kelimesi Arapça kökenlidir. Bir ülkedeki iş gücünün çeşitli ekonomik faaliyetler içerisinde sürekli olarak çalıştırılması olarak tanımlanabilir. İstihdam bir ekonomide belli bir dönemde mevcut üretim öğelerinin bulunan teknolojik düzeye göre hangi oranda kullanıldığını ifade eder. İstihdam ve işsizlik kavramları birbiriyle yakın ilişkidedir. Bu yüzden işsizlik kavramının da tanımını yapmakta fayda olacaktır. Çalışma istek ve kabiliyetine sahip olan ve cari ücret karşılığında çalışmayı kabul edip de iş bulamayanların oluşturduğu istihdam düzeyi işsizlik olarak tanımlanabilir. İstihdam dar ve geniş olmak üzere 2ye ayrılır. İlki olan dar istihdam, sadece çalışanların, emeğin, üretim sürecinde kullanılmasıyla ilgilenmektedir. Geniş istihdam ise üretim sürecinin bütün faktörlerini yani emek, sermaye, toprak gibi üretim elemanlarını incelemektedir. İstihdamın eksik istihdam, tam istihdam, aşırı istihdam gibi çeşitleri bulunmaktadır. Şimdi bu çeşitleri birlikte inceleyelim.

Az miktarda işçinin işe alınarak mevcut istihdamın tam olarak sağlanamaması durumuna eksik istihdamdır. İşsizliği en aza indirmek için, gerekli olan istihdama göre yeterli işçi çalıştırılması olayına tam istihdam adı verilmektedir. Aşırı istihdam ise tam istihdam sağlandıktan sonra gerekenden fazla işçi çalıştırılmasıdır.

İstihdam seviyesinin belirlenmesinde önemli olan bir ölçüt çalışma saatlerinin toplamıdır. Emek arzını,  sadece insan miktarı olarak ifade etmek yetersiz olacaktır. Emek arzı, sadece insan sayısı değil, o insanların üretim yapmak için kaç saat çalıştıklarının toplamıdır. Yıllık iş saatleri toplamına etki eden unsurlar şöyle sınıflandırılabilir. Hukuki iş kanunları ve toplu sözleşmeler, İktisadi dalgalanmalar ve emek talebinin tesiri, Emek erbabının fiilen ise devam edebilmesi olarak sınıflandırılır.

Url Nedir?

URL NEDİR ?

Uniform Resource Locator kelimelerinin baş harflerinden oluşan bir kısaltması olan URL’nin ,  İngilizce çevirisi Standart Kaynak Bulucu anlamına gelmektedir. En yalın tanımı ile internet yolu ile insanların ulaşımı için sunulmuş olan her türlü dokümanın kendine ait, tek ve özel olan adresidir. URL 1994 yılında Tim Berners-Lee tarafından oluşturulmuştur.  Bir URL üç bölümden oluşmaktadır.  İlk parça ftp,  gopher, http ,mailto , news veya wais değerlerinden birini alır ve server üzerinden belli nesne tiplerine ulaşmak için kullanılmaktadır. İkinci bölüm kaynağın adresidir. Üçüncü ve son bölüm ise kaynağın tam yolunu vermektedir.

Bir örnek verecek olursak https://www.google.com.tr adresini inceleyelim.

Baştaki http:// bize bunun World Wide Web’de yer alan bir HyperText dosyası olduğunu söyler. www.google. kısmı kaynağın adresi olan 2. bölümü oluşturmaktadır. Sonda ki com.tr ise bu sitenin ticari bir site olduğunu göstermektedir.

Şimdi adreslerin bitişlerine göre ne anlama geldiklerine, hangi kurumlara ait olduklarına bir göz atalım. Eğer adres com.tr ile bitiyor ise, Ticari kuruluşlar veya kişisel isimleri temsil ediyordur.  edu.tr  ile biten bir adres okullar ve eğitim kurumlarına ait demektir. gov.tr ile adres resmi kuruluşları temsil ederken, mil.tr ile biten adres askeri siteleri temsil etmektedir. net.tr ile biten adres sitesi İnternet servis sağlayıcıları temsil eder. org.tr ile biten adresle ise dernek veya siyasi partileri temsil etmektedir.

Her URL’nin bir IP adresi bulunmaktadır. IP adresi uzun karmaşık sayıların yan yana yazılmış hali gibidir. IP adresleri akılda tutulamayacak kadar karışık olduğundan URL’ler oluşturulmuştur.  Yine bir örnek verecek olursak, Google’nin web sitesine ulaşmak için gerekli olan IP adresi 45.732.34.353’ni yazmak zor olduğundan IP adresi yerine www.google.com URL’sini yazmamız yeterlidir.

Sertifika Programları

SERTİFİKA PROGRAMLARI

Ülkemizde hem uzaktan eğitim veren, hem de sadece örgün öğretim sağlayan hemen hemen her okulun artık yoğun bir şekilde ilerleyen sertifika alanı da var. Bu alanda verilen eğitimler sonucunda kişi sertifika sahibi oluyor. Tabi bunun için bazı önemli ve asla olmazsa olmaz şartlar da var.

Her şeyden önce sertifika almak istediğiniz bölümü iyi seçmeniz gerekir. Bu anlamda neyi istediğinizi ve almayı hak kazanmanız halinde bu sertifikayı nerede ne için kullanacağınızı çok iyi düşünün. Tabi bu anlamda kararınızı çevrenizde ki istek yoğunluğu, ağırlıklı olarak seçilen bölümler d etkiler. Ama siz yine de sertifikanızı kullanacak olduğunuz ülkede neler eksik, nerelerde istihdama daha çok ihtiyaç var bunları çok iyi araştırın. Daha sonrasında da kendi istediğiniz şeyi de mutlaka iyi düşünün.

Sertifika programına yazılmak için her okulun kendine ait özel kuraları olabilir. Bunu en iyi şekilde öğrenmek için istediğiniz okulun sitesine girebilir ve istediği şartları öğrenebilirsiniz. Ama genel olarak ifade edecek olur isek; öncelikle bölüme karar vermeniz gerekiyor. Daha sonrasında ise bu bölüm için başvuruda bulunacaksınız. Tabi bu başvurunun olumlu sonuçlanması için elbette şartları yerine getirmeniz gerekiyor. Ondan sonra da okulun sizden bu sertifika için istediği bir ücret olacak. Bu ücreti de belirtilen hesap numarasına yatırarak, sonucu bekleyebilirsiniz. Eğer başvurunuz kabul edilmezse ücretinizi de geri alabiliyorsunuz. Ancak başvurunuz kabul edilir, ama siz devam etmek istemezseniz o durumda verdiğiniz para yanar. Bundan sonra ki aşamada ise sertifika programının eğitim aşaması geliyor.

Belirlenen hafta ve süre kadar dersleriniz olacak. Bu konuda size en çok yardım sağlayacak şey de şüphesiz ders kitaplarınız ve internet olacaktır. Daha sonrasında ise belli aralıklar ile ünite aralarında sınava tabi tutuluyorsunuz. Bu sınavların hepsinden ortalama olarak istenen puanı aşmanız sonucunda sertifika almaya da hak kazanmış olursunuz.

Ülkemizde genel olarak sertifika programları bu şekilde sürdürülmektedir. Başta da belirttiğimiz gibi her okulun kendine ait bazı özel kural ve kaideleri olabilir. Ancak en genel hali ile durum böyle.

Süper Bilgisayar

SÜPER  BİLGİSAYAR

Süper bilgisayar denince akla ilk gelen yüksek grafik ve işlemci hızı olan bilgisayarlar oluyor. Süper bilgisayarlar oyun bilgisayarından bile milyonlarca kat hızlı, çok daha önemli amaçlar için kullanılan, bir oda büyüklüğünde veya küçük boyutlu bir bina büyüklüğünde olabilir. İlk süper bilgisayar 1960’lı yıllarda SEYMOR CRAY tarafından yapıldı. Halen dünyanın en büyük üreticilerinden biri olan Cray’in bilgisayarı günümüzün en hızlı süper bilgisayarı olmakla birlikte, yaklaşık olarak 24.7 milyon kat daha az işlem yapabilmektedir.

Süper bilgisayar bizim bildiğimiz anlamda bilgisayar değil, bir bilgisayar sistemi olarak düşünülebilir. Paralel  işlemciler, vektör işlemciler ve öbek bilgisayardan meydana gelir. Süper bilgisayarlar hayatın çoğu yerinde kolaylık ve gelişme sağlar. Hava tahmin raporları, kimyasal olaylar, biyolojik araştırmalar fiziksel olarak maddelerin etkileşimleri gibi her alanda kullanılır. Örneğin arabaların güvenlik testi için çalıştırabilirsiniz. Daha sonra aynı test için araba tekrar kullanılamaz. Süper bilgisayarlar sayesinde hiçbir araba zarar görmeden yüzlerce farklı durum için yüzlerce deneme yapılabilir.

Bilgisayar türleri arasında ilk sırayı alır. Süper bilgisayarlar çok fazla yeni oluşumun zeminini meydana getirmişlerdir. Örneğin deney ile hesaplamanın birleşimi sonucunda, hesaplamalı bilimin oluşumunu sağlamıştır. Süper bilgisayarın neleri yapabileceği sadece bunlarla sınırlı değildir. Günümüzde kullanılan süper bilgisayarlar ile bir saniye içinde yüzlerce trilyon işlem yapmak mümkündür. Dünyadaki en hızlı süper bilgisayarlara baktığımızda, bu bilgisayarın Lawrance Livermore National Laboratuary tarafından kullanıldığını görüyoruz.  Burası Amerika’da olan ulusal bir laboratuar olarak tanımlanmaktadır. Saniyede 136.8 trilyon kapasiteli kalıcı işlem yapma özelliğine sahiptir.

Süper bilgisayarlara dünyada en büyük yatırımın Amerika Birleşik Devletleri tarafından yapıldığını bunu Japonya ve Almanya’nın takip ettiğini görüyoruz. Amerika,  Japonya  ve Almanya teknolojik ve ekonomik anlamda dünyanın en gelişmiş ülkeleridir. Yaptıkları bu yatırımların meyvelerini  almış olmaları büyük etkendir. Bilimde, teknolojide, gıdada, tekstilde, hayatın her alanında gelişmek istiyorsak, süper bilgisayarlara gereken önemi vermeli ve yatırım yapmalıyız.

Amerika’nın Tennesse Üniversitesi  ve Almanya’nın Mannheim  Üniversitesi ortak  bir çalışma yaparak her yıl haziran ve kasım aylarında dünyanın en hızlı süper bilgisayar listesini yayınlarlar.

Çalışan Bayanlar Daha Mı Az Yaşıyor?

Çalışan bayanlar daha az yaşıyor

İngiltere Milli İstatistik İdaresinin uzmanları iş kariyerin kadın sağlığına verdiği hasarı inceledi. Bilim adamları iddia ediyor ki, işi olan hanımların ömrü erkeklere oranla her geçen yıl biraz azalır. Ama ilginç nokta şudur ki, ev hanımlar uzun yaşam konusunda erkeklerle rekabette hiç de geri kalmıyor.

İstatistik çalışanları hanımların sağlığı ile ilgili rakamları da yayınladı. Örneğin, 1963 yılında aktif yaşam süren erkekler kadınlara oranla iki defadan fazla ölüm riski yaşıyordu. 1983 yılının istatistikleri ise daha farklı olup. Yani, iş, kadınlar arasında ölüm olguları 1,5 kat arttı, ömrün kısalması arasındaki fark ise 6 yıldan 4 yıla düştü.

Uzmanlar, iş hanımların yaşam riskinin nedenlerini de araştırıp, daha fazla stres ve heyecan geçiren hanımlar alkollü içeceklere ve sigaraya daha eğilimli oldukları için onlar arasında ölüm hallerine sıkça rastlanır oldu. Bununla birlikte de, son birkaç yılda bayanlarda çalışmay meyilde azalmalar gözlendi. Hali hazırda İngiliz kadınlarının büyük çoğunluğu daha çok ev işlerine zaman ayırmayı tercih ederler.

Kariyer basamaklarını hızla tırmanan hanımların tütün ürünlerine bağımlılığı ve alkollü içeceklere meyilinden dünyaya çocuk getirmek istemedikleri ortaya çıktı. Anlaşıldı ki, iş dışında kafası karışan hanımlar çok geç yaşta evliliğe yapmayı tercih ederler. Bazıları ise genelde, bu zevkten mahrum olur. Araştırmaların sonuçlarına bakılırsa, iş hayatı olan kadınların dünyaya ilk çocuk getirmek için yaş ortalaması 30 dur. 1970 yılından sonra ise ilk çocuğunu 40 yaşında dünyaya getiren hanımların sayısı 5 defadan fazla arttı.