2. Mehmed’in Tahta Çıkışı

2. Mehmed’in Tahta Çıkışı

2. Murat’ın Tahtı Fatih’e Bırakması

Hepimizin bildiği gibi Fatih Sultan Mehmet ilk defa Macarlarla imzalanan Edirne Segedin Antlaşması’ndan sonra 12 yaşındayken babasının yerine tahta çıkmıştır. Bu konu hakkından tarihçi akademisyenlerin ortak kanısı 2. Murat’ın tahtı bırakıp inzivaya çekilme arzusudur. İmzalanan Edirne Segedin Antlaşması bunun en büyük kanıtlarından biridir. Antlaşmanın maddeleri arasında 10 yıl boyunca saldırmazlık olması 12 yaşındaki 2. Mehmet’in 10 yıl sonra 22 yaşında devlet yönetimini öğrenmiş ve ordunun başında komutanlık yapabileceğinin öngörülmesidir.

2.Mehmet tahta çıkmaya müteakip cülus dağıtıp padişahlığını ilan etmiştir. Tahtın 12 yaşında çocuk sayılabilecek bir hanedan üyesine geçmesi başta Sadrazam Çandarlı Halil Paşa olmak üzere bir takım çevreleri rahatsız etmiştir. Tahta çocuk yaşta birinin geçmesinden rahatsız olan Çandarlı Halil Paşa sık sık 2. Murat’a haber yollayarak tahta geçmesi konusunda ısrarlarda bulunmuştur. Avrupalıların tahtta bir çocuğun olduğundan Osmanlı Devleti’ni zayıf görerek savaş hazırlığında bulunması Çandarlı Halil Paşanın kaygılarını daha da artırmıştır.

ikinci mehmet taht cikis 2. Mehmedin Tahta Çıkışı

Avrupadan yola çıkan orduyla savaşın kaçınılmaz olduğunu farkeden 2. Mehmet Manisa’da bulunan babası Sultan 2. Murat’a tarihe geçen şu mektubunu gönderir: “Baba. Eğer padişah siz iseniz geliniz ve tahta geçiniz. Yok eğer padişah ben isem size emrediyorum gelip ordunun başına geçiniz.”* Bunun üzerine Manisa’dan gelen Sultan 2. Murat Osmanlı tarihinde ilk ve son defa ‘Serdar-ı Ekrem’ sıfatıyla ordunun başına geçen padişah olmuştur. Varna Savaşı’nın kazanılmasına müteakip başkent olan Edirne’ye dönen 2. Murat tahta geçmeyip tekrar Manisa’ya dönmüş ve bir buçuk yıllık bir fetret devri yaşanmıştır.

Bu sırada Çandarlı Halil Paşa tahttan 2. Mehmet’i indirmek için Yeniçerileri de yanına almak maksadıyla; yeniçerilerin kolağasına 2. Mehmet’in cülus bahşişini buçuk (yarım) dağıttığını söylemiştir. Ve yeniçerilerin padişaha kazan kaldırmasını sağlamıştır.(Şu anda Edirne sınırları içerisinde Buçuk Tepe olarak anılan bu yerin ismi bu isyandan gelmektedir.) Bu isyan Osmanlı Tarihinde ilk kapıkulu isyanı olarak geçmiştir.

Bu isyan sırasında yeniçerilerin Bizans’ın elinde esir bulunan Orhan Çelebi’nin yanına gitme tehdidinde bulunmaları Çandarlı Halil Paşa’nın 2.Murat’ı tekrar Edirne’ye çağırması için fırsat olmuştur. Bunun üzerine tekrar tahta çağırılan 2.Murat yavaş bir şekilde tekrar Edirne’ye gelmiş ve tekrar tahta çıkmıştır. Babasının tekrar tahta çıkmasının üzerine 2. Mehmet yanına lala olarak Zağanos Paşa ve Şehabeddin Paşa** verilerek Manisa’ya sancak beyi olarak gönderilmiştir. Ve beş yıl süreyle burada sancak beyliği yaparak tekrar tahta çıkmıştır.

*Tarihçi akademisyenler bu mektubu tam olarak 2. Mehmetin yazdığı konusunda fikir birliğine sahip değildir.Bazı tarihçilere göre bu mektup Çandarlı Halil Paşa tarafından 2. Mehmet’in ağzından yazılmış bir mektup olarak görülmektedir.

**Zağanos Paşa ve Şehabeddin Paşa dış siyasette daha saldırgan bir tutum içinde olduğu için Çandarlı Halil Paşa’yla sürekli çekişme halindeydi.

Yazar Hakkında Hepsine Bak

igar

Bir Cevap Yazın

Eposta adresiniz yayınlanmayacaktır. *